สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

วีรพงษ์ มากรื่น (แตงกวา)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: -0001
นำพร คโนฟ (พิม)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: -0001
ชยุดา บริสาร์ท (น้อง)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: -0001
ธนน อรรถพันธ์ (ม่อน)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: -0001
นงนุช บุเคอร์ (ยุ้ย)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: -0001
วันทนี จันทร์ทอง (บี)
หลักสูตร: Basic / Advance 300 ชั่วโมง
รุ่น: -0001
ณทวรรณ จริงจิตต์ (ตาน)
หลักสูตร: Basic/Advance
รุ่น: -0001
็๊Hu Xiaobing
หลักสูตร: Basic/Advance
รุ่น: -0001
Junko Kiba (June)
หลักสูตร: Basic Course
รุ่น: -0001
ปรเมศวร์ ปลอดภัย (โม)
หลักสูตร: Basic Course
รุ่น: -0001
ธนัญญา ทุยไธสง (แอ๋ว)
หลักสูตร: ต้นตำรับ 11 วัน
รุ่น: -0001
กีรติ กาวิละ (จ้า)
หลักสูตร: Basic/Advance
รุ่น: -0001
พัณณ์ชิตา มะโนการ (ฝ้าย)
หลักสูตร: Basic/Advance
รุ่น: -0001
กวิน ศุภกฤตกุล (อู๋)
หลักสูตร: ต้ตตำรับ 5 วัน
รุ่น: -0001
โยษิตา ซันต์ (คลี)
หลักสูตร: แกะสลัก 11 วัน
รุ่น: -0001
Jo Ssanghyun
หลักสูตร: Basic/Advance
รุ่น: -0001
Caroline Chabottaux (แครโรล์)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: -0001
พรทิพย์ ภักดีวิเศษ (ทิพย์)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: -0001
มงคล อ่อนพันธ์ (แจ้)
หลักสูตร: Basic/ Advance
รุ่น: -0001
ณภัทร เพชรโต (เบียร์)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: -0001

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.