สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

อนุรักษ์ นาคสิทธิ์ (เอ๋)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: -0001
สรกฤช มงคลธนาคม (เจค)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: -0001
ธัญลักษณ์ ซูเยโอกะ
หลักสูตร: n/a
รุ่น: -0001
จิรฐา โคมุท (ฐา)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ แกะสลัก
รุ่น: -0001
ธนวัฒน์ อยู่สุข
หลักสูตร: n/a
รุ่น: -0001
จอมขวัญ วาตะนาเบ้
หลักสูตร: n/a
รุ่น: -0001
สุข ธรรมไทย
หลักสูตร: n/a
รุ่น: -0001
ลัดดา เผ่ากลุ่ม
หลักสูตร: n/a
รุ่น: -0001
กรพัชรา เลิศชนิสร
หลักสูตร: n/a
รุ่น: -0001
ณรงค์ฤทธิ์ เทพา
หลักสูตร: n/a
รุ่น: -0001
จิราภรณ์ เอื้อฤทธิกุล (จิ๋ว)
หลักสูตร: หลักสูตรอาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: -0001
ชลธิชา ศรีจันดี (อ้อย)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: -0001
กิจปภณ ศรีหาภูธร (แบงค์)
หลักสูตร: ต้นตำหรับ
รุ่น: -0001
วิรัตร สุขกัน (รัต)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำหรับ
รุ่น: -0001
ลดามณี บุญสมภพ (หมวย)
หลักสูตร: -
รุ่น: -0001
Saifon Luong (Fon)
หลักสูตร: ต้นตำรับ
รุ่น: -0001
ณัชชา ตันอนุชิตติกุล (แพร์)
หลักสูตร: Basic Course
รุ่น: -0001
จิตรเลขา ยศศรี (พลอย)
หลักสูตร: Basic Course 150 ชั่วโมง
รุ่น: -0001
ปิ่นมนัสฒ์ กล้าหาญ (ปิ่น)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: -0001
วารุณี อุทรักษ์ (วา)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: -0001

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.