สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

สรกฤช มงคลธนาคม (เจค)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทย 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
ธัญกร ชัยปัญหา (เอ๋)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทย 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
นะริน ขุมทอง (โอ๋)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทย 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
รัชนีกร บุญน้อย (ปุ๊ก)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทย 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
เขมทัศน์ ทองเพิ่ม (ทัศน์)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
ยมลทัช จินดารัตน์ (ขวัญ)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
เทวา สาระรัตน์ ลิววิส (สาลี่)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
อภิษณุ พงศ์วรรธนะกุล (กุม)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
วิภารจี จงสำราญ (อุ๋งอิ๋ง)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
วิมล เกตุน้อย (กุ้ง)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
วาสนา เทย์เล่อร์ (แมว)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
ณิชา ยศวัฒนะ (โหล่ว)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
พีร์ พันธ์จูม (มะแม)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
อลิสา จอห์นสัน (ฝน)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
โกวิท วชิรมนาภรณ์ (ตุ้ย)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
สฤษดิ์ พงศ์ยี่หล้า (แมน)
หลักสูตร: คาดหวังที่จะได้อยากจะได้รับจากโรงเรียนครัววันดี คือ พื้นฐานการทำอาหารไทยอย่างแท้จริง
รุ่น: 2010
ต่อศักดิ์ ไทยทัน (ต่อ)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
ณัฐภณ มุ่งมานะ (บิ๊ก)
หลักสูตร: คาดหวังที่จะได้อยากจะได้รับจากโรงเรียนครัววันดี คือ ประสบการณ์ในการทำอาหาร
รุ่น: 2009
ภานุเชษฐ รักขันแสง (ป่อย)
หลักสูตร: คาดหวังที่จะได้อยากจะได้รับจากโรงเรียนครัววันดี คือ ทำอาหารไทยที่อร่อยๆ ทานได้มากกว่า 1 คน
รุ่น: 2009
นนท์พิทักษ์ คำพัสดี (นนท์)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: 2006

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.