สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

กนกวรรณ โพลี (ปัน)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2010
ศุภกิจ ชูพรหมวงศ์ (อ๊อฟ)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
ธนิดา อินทนาม (ดา)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
ธนพล ชูพรหมวงศ์ (โอ)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
คีรีภาค ตุลยลักษณ์ (เนศ)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
วรัญญา ศรีคุณ (เหมียว)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
อรพิมพ์ หงษ์ภักดี (ตอง)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
นพรัตน์ พิรมย์แหยม (ต้อม)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
อภิวิชญ์ พิศาพิทักษ์กุล (วิช)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
ชัญญา ปราบงูเหลือม (หนึ่ง)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
พนาวัน จารุพันธ์ (กุ้ง)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
ปรารถนา สิตะนันท์ (อ้อม)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง300 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
อรพรรณ พันโยศรี (ออ)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
รุ่งฤดี ถามล (นุ้ย)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
นิชานันท์ แมจิสโทร (นิชา)
หลักสูตร: แกะสลักผักและผลไม้
รุ่น: 2010
ชาดา เลาะวิถี (ด้า)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: 2010
ปิยะ อินทุรัตน์ (ต่อ)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: 2010
นภา อินทุรัตน์
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2010
ธวัลรัตน์ คอร์เดโช (หมวย)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: 2010
สุภาพร อุทัยเสาร์ (ปุ๊ก)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: 2010

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.