สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

พุทธพร จิระอนันต์กุล (เพลิน)
หลักสูตร: หลักสูตรช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
อุไรวรรณ อุทัยเสาร์ (ไก่)
หลักสูตร: แกะสลัก
รุ่น: 2011
หทัยา จันทรักษ์ (เก๋)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
จิตรลดา ละดาศรี (ตั๊ก)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
จุฑามาศ ผูกพันธ์ (ตาล)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 15 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ตวงทิพย์ สารสิทธิ์ (พริตตี้)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
เฉลิมพล จันทโสม (เหลิม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2011
วุฒิพงษ์ วงษ์ฉิม (อัด)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
เนาวรัตน์ ศิริรัฐ (รัตน์)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
สันชัย วาทินานาท์ (ปิ๊ก)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
สมบัติ กองสอน (ลูกศร)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
กองเพชร อิทรประเสริฐ
หลักสูตร: ฃ่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ดรุณี วิสุทธิศิริ
หลักสูตร: แกะสลักเบื้องต้น
รุ่น: 2011
อภิชาต ตวงกระสินธุ์ (ไฟร์ท)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ทวีศักดิ์ หมายซ่อนกลาง (อู๊ด)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ขั่วโมง
รุ่น: 2011
สุชาวดี ชื่นใจ (พิม)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
สุจิตรา ยอดขุนพล (แอนนา)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
อภิรดี ฟินนิก (ดี)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
กนกวรรณ ทองพรหม (กิ๊บ)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
เอกพงษ์ นิลสม (เอิร์ล)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรััััับ
รุ่น: 2011

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.