สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

ณรงฤทธิ์ อนุนิวัฒน์ (โอเล่)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับและแกะสลัก
รุ่น: 2011
อวยชัย มณีรัตน์ (อ้อม)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
วัชราภรณ์ คาตาเนีย (นิดหน่อย)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
รัชนีวรรณ บูรณะบัญญัติ (จูน)
หลักสูตร: ช่างฝือมือช่างอาหารขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
จุไรทิพย์ ละอองสุวรรณ (น้อย)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ลลนา สายฟ้าทอง
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
วิวัฒน์ชัย วงษ์จินดา (เนส)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
คณิสร สูตะบุตร (ตุ๊ก)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2011
ศิริวรรณ จัทรมนตรี (ผน)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ธวัญรัชภ์ ทองสกุล (ตุ๊กตา)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
เริงชาย เปรมปรีวรรณ (บิ๊ก)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหาไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ธัญญา เกดศรีรัตน์ (ธัญญา)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ดำรงศักดิ์ มุงเมือง (เอก)
หลักสูตร: แกะสลักขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2011
นิภาวรรณ บัวแก้ว (รส)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
เอกรักษ์ อัครโคตร (เอก)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
นาฎลดา ชลชาติภิญโญ (แต๋ว)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
พรสวรรค์ ยามาซาว่า (นา)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
ณัฐยา โตด้วง (มน)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
ภัทรานันท์ อาจหาญ (กิ๊ฟ)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
เอกราช คล้ายมณี (ป๋อง)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.