สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

เพชรรุ่ง พิชัย (เปิ้ล)
หลักสูตร: 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ปพน พุทธาวุฒิไกร (แบงค์)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
กรภัทร ถนัดสอนสาร (แนท)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ธิดารัตน์ คอร์สดาเดน (น้อย)
หลักสูตร: เลือกเรียนตามใจชอบ
รุ่น: 2011
นาฎชนก อุดมพืช (แพม)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: 2011
สุคนธา สุตันตานนท์ (กุ้ง)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
ชัชชญา สุดแสงพันธ์ (เอ๊ะ)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
ธนวรรธน์ มงคลทวีอนันต์ (กบ)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ทินกร โคตรบัว (ทอม)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
นพดล ตำใส (กาย)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
นฤมล เงียบกิ่ง (มล)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
สุระ จงกลกลาง (ช้าง)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
วิไล ซาเทอร์ (เอ๋)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
วชิรา ใบกว้าง (อ้อย)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
มนระวี เกรียงธารตรี (มน)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
ธนา สุขจันทร์ (เอ๋)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ชัชพล บุตรสาร (ป๊อบ)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ปีย์วรา หาญวงษา (ลูกหนู)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
วัลยา ซัสเพ็คเกอร์กรานเกริกลาท (เป้า)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
ฐิติพร ปานมา (น้อย)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.