สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

นางสาวภัทราพร แก้วหล่อ (บุ๋ม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
นางสาวอัมพวา พวงภู่ (น้ำเงิน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
นางสาวพรลภัสสร บุญเติม (จ๊ะจ๋า)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
นายบีม จิรเดชนันท์ (บีม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
นายธเนตร ภูติโยธิน (ต่อ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายประเสริฐ เนื่องจำนงค์ (บี)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาววลัยพร พรพฤทธิอนันต์ (ต้อย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวอรัญญา แซ่หยาง (จูน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวนุษจรีย์ ประสินเดิม (อั้ม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายพสิษฐ์ อิสรียโกศส (ไนน์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายประดิษฐ์ ศรีจงใจ (คีย์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
Miss. Luo Siou Sian (Linsey)
หลักสูตร: Basic Course 150 hrs.
รุ่น: 2017
นายโจเซฟ เมิฟลี่ (โจ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวสุพัตรา ภูเชตวัน (เมย์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวปภาดา เครื่องกลาง (เรย์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายพจนกร จิวะพัฒนา (พจ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายบัญชา เนตรศรีไพบูลย์ (นิก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวนันท์นภัส เหลืองทอง (เอิน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวอรวรรณ กมลาสน์นิติ (เฟิร์น)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางภาวินี มีชัย (ขาว)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ 40 ชั่วโมง
รุ่น: 2017

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.