สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

กนกรวี ทุนค้า (หวาน)
หลักสูตร: 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
มุนินท์ วาสนาพงษ์ (เบียร์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2011
วัชรพงษ์ พละหาญ (เดี่ยว)
หลักสูตร: อาหารไทย 150 ชั่งโมง
รุ่น: 2011
กิตติพงษ์ สิริรัตนปัญญา (อ้น)
หลักสูตร: Basic
รุ่น: 2011
Sivaporn Thoonphirat (Porn)
หลักสูตร: ต้นตำรับอาหารไทย
รุ่น: 2011
ฉัตรฤทัย ฮือร์ลี่มันน์ (เก๋)
หลักสูตร: สูตรต้นตำรับ
รุ่น: 2011
Phitsamai Christy (กบ)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: 2011
วิภพ พุ่มแก้ว (กอด)
หลักสูตร: 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
วรรณรักษ์ วิมลสม (เอ๋)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
ทศพร ทองใยบัว (ป๊อป)
หลักสูตร: 40 Hrs.
รุ่น: 2011
อภิสิทธิ์ นวรัตน์ (เบียร์)
หลักสูตร: 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
เดชา ศิริพันธ์ (โด่ง)
หลักสูตร: 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
อัจวาณี โกดะ (ยุ้ย)
หลักสูตร: แกะสลัก
รุ่น: 2011
Chidapha Kruasaeng (Kunk)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำหรับ
รุ่น: 2011
อรวรรณ ไชยสุวรรณ (มุ่ย)
หลักสูตร: 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ณัฐธัญ ธนาฒย์ศิลป์ (ณัฐ)
หลักสูตร: 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
คงฤทธิ์ พรชุติ (ฤทธิ์)
หลักสูตร: -
รุ่น: 2011
ณัฐพงษ์ มุสิทธิ์มณี (นัด)
หลักสูตร: 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
พัชราพร จันทร์หอม (น้ำผึ้ง)
หลักสูตร: 150 ชั่วโมง ขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2011
ชนันท์นัทธ์ พงษ์ฤทัศน์ (ต้อ)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.