สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

ธมลชนก เทรสติก (อิ๋ง)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
วิวัฒน์ชัย วงษ์จินดา (เนส)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง/ขั้นสูง 150ชั่วโมง
รุ่น: 2011
วิชุตา เทียมสุวรรณ (จูล)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2011
อนุชา ศรีทอง (ตุ้ย)
หลักสูตร: พื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2011
ณัฐพล รุ่งทรัพย์รังสี (ทูล)
หลักสูตร: พื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
อาวีมาส์ จิตทวีวรรณ (ใหม่)
หลักสูตร: แกะสลักผักและผลไม้
รุ่น: 2011
ไตรฤทธิ์ โมกขมรรคกุล (บิ๊ก)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
สุพัตรา บุตรนิตย์ (หน่อง)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่งโมง
รุ่น: 2011
ฟานิดา โสภานะโสม (ตุ๊กตา)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
พรเพ็ญ ฮิลเดอยรานด์ (ติ๊ก)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
จินต์ณิภา ปัญญาวุฒิไกร (อิง)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
ดวงเดือน พลเลนา (ตู้)
หลักสูตร: -
รุ่น: 2011
นฤทธิ์ เหมกระศรี (กั้ง)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่งโมง
รุ่น: 2011
เลิศศักดิ์ นวลดี (แซกค์)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
ปริวรรติ คชรินทร์ (พร)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2011
นภสร ปรีชาชัยสุวัตน์ (มี่มี่)
หลักสูตร: เลือกเรียนตามใจ
รุ่น: 2011
นำพงษ์ อัครพันธ์ (พงษ์)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ณัติกาญ ปิยะวัฒนะนนท์ (เอ๋)
หลักสูตร: แกะสลัก Basic
รุ่น: 2011
รัติรส คงสิบ (อ้อ)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
วีรภัทร เขียวขำ (ภัทร)
หลักสูตร: หลักสูตร ช่างฝีมืออาหารไทย ขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2011

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.