สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

อภิวัฒน์ เปรมปรี (โอ)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2011
พัฒนพงค์ บุญเลิศ (โจ)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2011
ฐิติชยา พงศ์วัฒนะเดวิน (จูน)
หลักสูตร: ต้นตำรับ 50 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ศรันยพงศ์ พรหมวิชัย (เก๋)
หลักสูตร: 60 ชั่วโมง ต้นตำรับ
รุ่น: 2011
เปรมชัย สุพรรณ์ประเสริฐ (เล็ก)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
กุลสิริยา แว่นระเว (รัตน์)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
แพรไพลิน ไตรจิตร์ (หนิง)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
อนงค์ ทองเกิด (น้ำ)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
กานต์นที ไทยเขียว (เจา)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ชไมพร ตระกูลยุทธชัย (แนท)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ตวงพลอย กมลศิลป์ (พลอย)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
เพชรรุ่ง ประการแก้ว (แอ้)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
แจ่มจันทร์ โชติเมธี (อร)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2011
ยุพาวดี กาศวิเศษ (โอ)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
อภิสิทธิ์ มหาศรี (หนุ่ม)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
ประคองศรี หยิบเหมาะ (ติ๊ก)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ประวีณา วิจิตรโสภณ (แหม่ม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
เกียรติศักดิ์ มงคลขจรเดช (ไก่)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
พสุนันทน์ ธนปรียนิตย์ (หว่า)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ภสมณ ชื่นเจริญ (แหม่ม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.