สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

จิราณุช จันทร์จิระ (อีฟ)
หลักสูตร: พื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
นฎกร นนทิกาล (อาร์ม)
หลักสูตร: พื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ทศพร พาหา (เบียร์)
หลักสูตร: พื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
อรุชา คชถิตย์ (โก้)
หลักสูตร: หลักสูตร 300 ชั่วโมง ขั้นสูง
รุ่น: 2012
อาคิรา คูเปอร์ (กวาง)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นสูง
รุ่น: 2012
ธีระพงษ์ อ้วนอินทร์ (ต๋อง)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
กัญญานุช วรรณประทีบ (พลอย)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ภัทร์ชัย ตั้งแสนยากร (โฮม)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
คามิน จตุยศพร (โบ๊ต)
หลักสูตร: หลักสูตรอาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ลักษณา ทองเกลี้ยง (นา)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ธนาสิทธิ์ ลิมโพธิ์ทอง (มาร์ค)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
นภนต์ อดิรันทนะกุล (การ์ด)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ชาครีย์ นรินทร์สุขสันติ (เฟรช)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
ภัทร์ชัย ตั้งแสนยากร (โฮม)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
วรวุฒิ โฉสูงเนิน (วุฒิ)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
ปกรณ์ ตติยเกียรติถาวร (ปิง)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
ภิญญา ติ้วสุวรรณบวร (ญา)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
วัชรา จันทรวงษ์ (ต่าย)
หลักสูตร: ต้นตำรับ
รุ่น: 2012
LISA MLISKALA (JIN)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
วชิราภรณ์ สุทรศิริ (ฟ้า)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.