สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

อรวรรณ ใสจูง (อ๋อม)
หลักสูตร: หลักสูตร ขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2012
รณชัย ฉัตรทอง (บิลลี่)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2012
ทิพวรรณ กองเกิด (นุ้ย)
หลักสูตร: หลักสูตรพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
วันทอง วงดารา (น้ำ)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
พิณภัทร รัตนสุข (พิณ)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง + Advance 6 วัน
รุ่น: 2012
ศรัณย์ อำนวยมงคลพร (บ่น)
หลักสูตร: หลักสูตรอาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
วรเมศฐ์ วิวัฒน์จารุชัย (อาร์ต)
หลักสูตร: หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
พัชรินทร์ ทองคำ (ต๋อม)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ดอกไม้ เคซี่ย์ (พี่ไม้)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2012
สุทัศน์ เอื้อจิตต์สุรกุล (ทัศน์)
หลักสูตร: หลักสูตรเลือกเรียนตามใจคุณ
รุ่น: 2012
พัชรพล แสงเนตร (จ้าวขุน)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
รสสุคนธ์ พนัสนาธี (รส)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทย 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ดุษฎี องค์เทียมศักดิ์ (เก๋)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
สายชล ปักษาทอง (ก้อย)
หลักสูตร: หลักสูตรอาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ชฏาพร ฮัท (แต้ว)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2012
อมรศรี อเรนเซน (ตุ้ม)
หลักสูตร: ต้นตำรับไทย 40 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
บัณฑิต ซื่อพิทยากุล (โจ้)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
พุทธิชัย ต่อชีพ (ตั้ม)
หลักสูตร: หลักสูตรช่างฝีมือไทยขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2012
กิ่งษร จิณปัน (กิ่ง)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ปวริศา กินขุนทด (โอ๋)
หลักสูตร: 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.