สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

จักรพงษ์ ศรีทอง (แบงค์)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
สิทธิโชค เอกบัณฑิต (เคน)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ธีรพัฒน์ เอกบัณฑิต (ปลา)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ภิรัญญา อาจศรี (ญา)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ธนะเมศฐ์ วชิรเดชเสถียร (เฮง)
หลักสูตร: พื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
อนุสรณ์ รัตนเจริญทรัพย์ (ชิ)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ศุภวัลย์ โตเกียรติวงศ์ชัย (โบว์)
หลักสูตร: แกะสลักขั้นพื้นฐาน 5 วัน
รุ่น: 2012
ณัฐพล อ่อนวงษ์ (เล็ก)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ประทุม ทาต่อมวงค์ (ต้น)
หลักสูตร: พื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
เปรมกวี สุวรรณาลัย (เปรม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
Haymar Chan (Wann)
หลักสูตร: หลักสูตรอาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2012
ทัศนี น้ำเนาว์ (เล็ก)
หลักสูตร: หลักสูตร 150 ชั่วโมง ขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2012
วณัฐพงศ์ นิยมไทย (นัท)
หลักสูตร: หลักสูตร300 ชั่วโมง ขั้นสูง
รุ่น: 2012
ชาญวิทย์ จันทวงศ์ (เค)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
วิกานดา อิเคโนะ (บุ๋ม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ชินกฤต เปี่ยมหก (เก่ง)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
พีรยา สุวัฒน์ศรีสกุล (ลูกตาล)
หลักสูตร: หลักสูตรเลือกเรียนตามใจ
รุ่น: 2012
ปรานี หมั่นกิจ (ตุ๊ก)
หลักสูตร: หลักสูตรอาหารไทยขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2012
สุรเกียรติ กรกุลตระกูล (ฮุ่ย)
หลักสูตร: หลักสูตรอาหารไทย ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ยุทธการ วรรณสูตร (จ๊อย)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นพื้นฐษน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.