สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

เสกสรร รัตนประสิทธิ์ (ต่อ)
หลักสูตร: ADVANCE 300 HOURS
รุ่น: 2012
ธงชัย สิทธิธรรม (เบิร์ด)
หลักสูตร: หลักสูตรอาหารต้นตำรับ
รุ่น: 2012
ธวัชชัย เถนนิยม (เท่ห์)
หลักสูตร: Thai Culinary craft-work Basic
รุ่น: 2012
จุฑามาศ ไทยกุล (ตู่)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ศุภนุช ตะวัน (ก้อย)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
คณิน มีสุนทร (ซูโม่)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
วรัญญ์รัตน์ อดทน (หญิง)
หลักสูตร: ขั้นพิ้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ดาราวดี มะนาวหวาน (แอน)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
อนุรักษ์ ภู่มาลา (ปู)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ศิริชัย เชื้อพรหม (ชัย)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
พิพัฒน์ชัย กุศลทรารมาส (ตั้ว)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
อัครยา ตรัยวรกุล (นุก)
หลักสูตร: Basic course
รุ่น: 2012
กัญญา ทองไสว (แหม่ม)
หลักสูตร: เรียน 20 รายการ 40 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
พงศกร ป้อมสกุล (เอ็ม)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
พัทยา จิตร์มุ่ง (พัด)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
เจนณรงค์ บุญแถม (ต้น)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ญัฐศศิ เจริญพันธ์ (ฝน)
หลักสูตร: Basic 150 ช.ม.
รุ่น: 2012
บรรพต จันทร์ประเสริฐ (เดียว)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
กฤติกา เรืองแสงศิลป์ (เก๋)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทย 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
จักรพงษ์ มณีจักร (แก้ว)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทย 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.