สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

อมราพร โอกาวะ (กวาง)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่งโมง
รุ่น: 2012
กันเกรา อภิวงศ์ (ข้าว)
หลักสูตร: หลักสู๖รขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
บรรพต จันทร์ประเสริฐ (เดียว)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
เกษศิริ โรมส์ (เกษ)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
อภิวัฒน์ เทพแพงตา (หนุ่ม)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ปัญญ์ อ่ำรำไพ (ปัน)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ชลธิรา หน้างาม (อีฟ)
หลักสูตร: ขั้นพื้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ลำปาง คำมา (มะปราง)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ศุภนาฎ นพพุทธศรี (เนส)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ภานี บุญค้ำ (ปลื้ม)
หลักสูตร: Basic Course
รุ่น: 2012
หนึ่งฤทัย วนาลัยเจริญกิต (หนึ่ง)
หลักสูตร: หลักสูตรช่างฝีมือไทย ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ศราวุธ ศรีวิชัย (โหน่ง)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
จิระ นึกโคกรัง (แจ็ค)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
มะลิ นพสันเทียะ (ลิ)
หลักสูตร: หลักสูตร 150 ชั่วโมง ขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2012
สยามรัศมิ์ สินภัทรบดี (อ๊อบ)
หลักสูตร: ต้นตำรับ
รุ่น: 2012
ธีร์ธวัช สง่าวรรธนะ (ธี)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
มงคล ขณะรัตน์ (มานัน)
หลักสูตร: ADVANCE 300 HRS
รุ่น: 2012
ลำดวน สุทธิ์ (ติ๊ก)
หลักสูตร: พื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
นิติยา อิทธิรักษ์ (ตาล)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ศุภเชษฐ์ ชุ่มธิ (เชษฐ์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.