สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

นางสาวศณิฌา ทัดมาลา (ยีนส์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายเอกสุรีย์ อรรถปรียางกูร (พล)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวไอริณ ดำรงค์มงคลกุล (ไอริน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายกฤษฎา เสนวิรัช (แทน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายกรัณย์ สุรินทร์คำ (อะตอม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวกัญญพัชร์ ศิริเอก (ปุ๋ย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวธารสุวรรณ์ คุณโพธิ์ชัย (แนน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายอรุษ ฉัตรเสน (พีท)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวอนุรี บันทอน (พลอย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางไข่ โรจนะ (มะจ๋า)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายอาทิตย์ มหามาตร (บิ๊กกี้)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวกนกพร เพชรเขียว (น้ำฝน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายกรพิวัชร์ ทองบัว (ปลั๊ก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวพัชรากร มาเพ็ง (แกน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
นางพรชนก พิทักษ์ชาตินนท์ (บี)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
นายชาติชาย พิทักษ์ชาตินนท์ (ชาย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
นางอรอนงค์ โอเว่น (อร)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
นายตันติกร จงสำราญ (เต้ย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
นางสาวรัชนิดา คำนาค (นุชชี่)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
นางสาวนันทนา เจียรสาธิต (จิง)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.