สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

จันทกร ผลพัฒน์ (นัท)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
หทยา โรบินสัน (ต๊ะ)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
แดง มิตตะลาด (แดง)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
สุทธิศักดิ์ หอละเอียด (แบงค์)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ฐิติรัตน์ มอร์ริส (Leo)
หลักสูตร: อาหารไทย ต้นตำรับ
รุ่น: 2012
พชรมน เลนนาร์ทาร์ (อี๊ด)
หลักสูตร: หลักสูตรอาหารไทย ต้นตำรับ
รุ่น: 2012
Tawatchai Chaisangrit (A)
หลักสูตร: หลักสูตรต้นตำรับ
รุ่น: 2012
กิตติ จันทนะโสตวี (ก๋อง)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
กันยา เบาขุนทด (เจี๊ยบ)
หลักสูตร: หลักสูตรแกะสลักขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2012
ดวงรัตน์ ขำมงคล (จุ๋ม)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: 2012
สมภาร วินเดอร์ (จิ๊บ)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
กุลฉัตร กฤติสกุลรัฐ (โฉม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
กุลยาภัช กฤติสกุลรัฐ (พัช)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
เดชา ตั้งกิจเกียรติกุล (หนึ่ง)
หลักสูตร: Basic Course
รุ่น: 2012
อภิญญา ศรีเพชร (จี๊ด)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ดวงใจ ศรีคำคง (หยก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
วีรพจน์ ศิริกุลประดิษฐ์ (ทีม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ธีรไนย มาศดิตถิ์ (อาร์ม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ธีรฉัตร วิโรจน์สกุลชัย (ยน)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ณัฐนาฏ แก้วมณี (แนน)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.