สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

ณัฎฐพงษ์ ศิริสวัสดิ์ (ณัฐ)
หลักสูตร: Basic Course
รุ่น: 2012
สุดาวีณ์ ฉันทประทีป (เปิ้ล)
หลักสูตร: Basic Course
รุ่น: 2012
กฤษณะ กรชม (หนึ่ง)
หลักสูตร: Basic Course(sep) Advance Course (Oct)
รุ่น: 2012
ปาพจน์ อิฐรัตน์ (เจต)
หลักสูตร: Basic Course(sep) Advance Course(oct)
รุ่น: 2012
กุลยาภัช กฤติสกุลรัฐ (พัช)
หลักสูตร: Basic Course(Aug) Advance Course(Oct)
รุ่น: 2012
กัญญา พฤกษา (แตน)
หลักสูตร: Basic Course
รุ่น: 2012
เอกวุฒิ วัฒนะเสน (อะตอม)
หลักสูตร: Basic Course(sep) Advance Course(Oct)
รุ่น: 2012
พนมขวัญ สัณฑมาศ (แหม่ม)
หลักสูตร: พื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
นภัสนันท์ จิคตาบุญทรัพย์ (อุ้ย)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
สุรชัย ภูผานิล (เสก)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
วันชัย โรจน์มานะวงศ์ (ชัย)
หลักสูตร: พื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ธนกร อภิชาตกุญชร (โอ๋)
หลักสูตร: พื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
กาณจนา โกรม (กานต์)
หลักสูตร: แกะสลักขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
นิพัทธ์พงษ์ หงษ์สุวงศ์ (ปอ)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
นฤพล ศรีธนาพานิชย์ (บอม)
หลักสูตร: หลักสูตรเบื้องต้น 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
แพร สินอนุวงศ์ (แพร)
หลักสูตร: Thai Culinary 40hrs.
รุ่น: 2012
ดวงทิพย์ นิทัศนานนทชัย (กวาง)
หลักสูตร: อาหารไทย 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
วิภา เขตรสินบุญ (วิ)
หลักสูตร: 150 ชั่วโมง ขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2012
เชิดศักดิ์ อยู่เปา (ศักดิ์)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ศุภกร ตันสุขเกษม (บอย)
หลักสูตร: หลักสูตรขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2012

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.