สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

พรรณรวินท์ นิติธาดากุล (เอิง)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
ภัสรวรา นิมมานนท์ (ยุ่น)
หลักสูตร: ขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2014
พีรธัช เตชะเกสรี (พีท)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2013
YOUNG SOO KIM (JOSEPH)
หลักสูตร: BASIC 150
รุ่น: 2013
พรศิริ ด้วงมะดัน (แจ๋วแหว๋ว)
หลักสูตร: หลักสูตรอาหารไทยขั้นสูง
รุ่น: 2013
คุณจารึก จันทรฆาฎ (อ๊อด)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2013
คุณปวริศา สวนดอก (สาม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2013
คุณนิชาภา ยิ่งคำนึง (ภา)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2013
ธานินทร์ มณีศักดิ์คีรี (ต้น)
หลักสูตร: Basic / Advance
รุ่น: 2013
ธนวรรธน์ ทิพย์สุวรรณ์ (เอ็กซ์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง
รุ่น: 2013
เอมิกา ลิ้มสุวรรณ (เอม)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2013
ยศพล ฉิมรักษ์ (เต)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2013
ตามตะวัน มินวงศ์ (ขิม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2013
ธีรวุฒิ โสตถินีรันดร (Book)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2013
นงนุช วงษ์ถวิล (ครีม)
หลักสูตร: หลักสูตรอาหารไทยขั้นสูง
รุ่น: 2013
จำลอง เลียว (ลอง)
หลักสูตร: หลักสูตรเลือกเรียนตามใจคุณ (ขนมไทย)
รุ่น: 2013
กันต์สุดา แจ่มเจริญ (นก)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: 2012
อัศนัย เฮียงหล้า (ต้อม)
หลักสูตร: Basic Course(Nov)
รุ่น: 2012
โสธยา วิลสัน (หนู)
หลักสูตร: Basic Course
รุ่น: 2012
นันฏธิชา ศรีเมือง (นัท)
หลักสูตร: Basic Course
รุ่น: 2012

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.