สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

พุทธพงษ์ สัมปัตติกร (หยี)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
นางสาวอนงค์ เจิมสุวรรณ (ตา)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
บังอร เค้าช์ (อร)
หลักสูตร: แกะสลักขั้นสูง
รุ่น: 2014
จิรนันท์ ชัยชาญรัมย์ (น้ำ)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
พัฒสินีทิพย์ อนันท์ชัยกรณ์ (ดาริน)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐสน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
นายชัยศาสตร์ เจริญชัยพูล (ต่อ)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
นายกิตติคุณ ชมพู (หนุ่ม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
ปดิวริดา พาลุภา (กีตาร์)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
สวรส บุญคุ้มครองดี (เปิ้ล)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
นริสรา เชิลล์ฮัมเมอร์ (แอนนี่)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
บานเย็น รัตนภักดี (บานเย็น)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
ปรัชญา ตันริวิเชียร (ไป๊ป์)
หลักสูตร: Basic 150ชั่วโมง
รุ่น: 2014
ภัคจิรา ธรรมศิลา (จัน)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
จิรัฏฐพนธ์ ประเสริฐศรี (แม็ก)
หลักสูตร: ต้ตำรับ 5 วัน
รุ่น: 2014
Phengsy Pattick (Pattick)
หลักสูตร: BASIC 150
รุ่น: 2014
มลธชา โสมโมรา (ไอซ์)
หลักสูตร: n/a
รุ่น: 2014
Thi Thu Hien Le (Le)
หลักสูตร: Traditional ThaiE-san Food
รุ่น: 2014
นพพล ชัยวิริยานนท์ (พล)
หลักสูตร: BASIC / ADVANCE
รุ่น: 2014
ณภิตา นาระต๊ะ (แนท)
หลักสูตร: BASic
รุ่น: 2014
กันเกรา อภิวงค์ (ข้าว)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2014

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.