สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

นางสาวรุจิรา ใจกล้า (เบลล์)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทย 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
รัตนาภรณ์ ชิมาดะ (อิ๋ว)
หลักสูตร: แกะสลักขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2015
นางสาวรินดา พ่วงจาด (ริน)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นางสาวชนากานต์ จิตรากร (ป๋อม)
หลักสูตร: ขั้นพอ้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นิติ บุญทศ (เป็ก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นายนเรศ ฟองจำ (อั๋น)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นางสาวธนพร พรหมจัก์ (พัช)
หลักสูตร: ขั้นพื้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
วิชุตา เทียมสุวรรณ (จูล)
หลักสูตร: แกะสลักขั้นสูง+ร้อยมาลัย
รุ่น: 2015
นางวันดี นาคปาน - ฟุกส์ (หน่อย)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
นางคุณาภรณ์ พงษ์พิศ
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
นางสาวศฤงรัตน์ นาคเกี้ยว (รัตน์)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
นางสาวอาจารีย์ เอื้อสุขตระกูล (แมว)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
นางสาวธนกฤต ขอนโพธิ์ (จิ๊บ)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
นางสาวจิรนันท์ ใหญ่ลำยอง (หญิง)
หลักสูตร: ข้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
นางสาวอมรรัตน์ สาริมา (แพร)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
วิชัย แสงกิจพร (ตินติน)
หลักสูตร: แกะสลัก
รุ่น: 2014
เอกรัฐ อินทรกำแหง (เอ้)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
สุพิชญาณัฐ ด่านอมรไพศาล (น้อง)
หลักสูตร: basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014
สรายุ ตั้งจิตรุ่งโรจน์ (อิก)
หลักสูตร: basic 150 ขั่วโมง
รุ่น: 2014
เฌอมาลย์ ศรีลาแสง (ซายด์)
หลักสูตร: Basic 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2014

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.