สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

ณัจยา เพชรา (ปุ้ม)
หลักสูตร: ขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
สุนันทา สามนคร (เม)
หลักสูตร: ขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
ภูฏิส คูณยินดี (บ๊อบ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
กรวิชญ์ สุวะ (เน็ต)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
ศศิวรรณ มุสิกนวบุตร (หมิว)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
จิตรวดี แสงสุข (จิ๊บ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
ทิพยาภรณ์ บุญจิตร (สา)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
ปฏิพัทธ์ ขุนทอง (ดิน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
ธรรศญา หลิน (นา)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
ภัทชา จันทรัฐ (มะแม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
สุรชัย นาตา (อั๋น)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน150ชั่วโมง
รุ่น: 2015
ธนเดช ตุลยลักษณะ (เนศ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นายสมชาย อ้นพรม (เต้ย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2015
นายดนัย รุ่งเรือง (เจ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
นส.กิติพร ภักดีบาง (บูรณ์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
คุณชัญญาฎา แม็คอินทอช (ดา)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
คุณสร้อย สุวรรรศรี (สร้อย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
คุณภัทราพร อบรม (เอี้ยง)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
คุณแก้วตา ทบทะราม (ปุ้ม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
คุณสุทธา เจ็งเจริญ (เอนก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.