สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

นางสาว วรางคณา แซ่โค้ว (แจน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2015
นางสาวชนากานต์ ใจทัศนกุล (จิ๊บ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2015
นายกันต์ธนัชญ์ เมธีวรรณกุล (ป๊อบ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2015
นางสาวจารุชา เพนจานิน (เมย์)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ 40ชม.
รุ่น: 2015
ปฏิภาณ หาญโกรธา (เบสท์)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
จิดาภา สงวนงาม (น้ำหวาน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง300ชั่โมง
รุ่น: 2015
คุณประธิดา กาดำดวน (ดอย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
คุณจณิศศ์นิคม ศรีอัดฮาด (อาร์ม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
คุณปุณฑริกา รักเจริญ (App)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
คุณศุภรักษ์ บัวนาค (รักษ์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
คุณนิดา สุโพภาค (นิ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
ธรรมรัตน์ สายแก้ว (ดิ่ว)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน150ชั่วโมง
รุ่น: 2015
ปิยะนาท จันทิมา (เอ๋)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน150ชั่วโมง
รุ่น: 2015
ฉัฐวัฒน์ เจนศิริวาณิช (โฟล์ค)
หลักสูตร: ขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
รตนวรรณ เรืองกลิ่น (เอ้)
หลักสูตร: อหารไทยขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
กัญญา ทิพโชติ (นก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน150ชั่วโมง
รุ่น: 2015
ณฤษพร บำรุงกิจ (ส้ม)
หลักสูตร: แกะสลักขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2015
คุณเอกสิทธิ์ อมรเสถียรพงศ์ (เอ็ม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
คุณผดุงเกียรติ เฉียบแหลม (วา)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
คุณธนกฤต เหมืองอุ่น (ดัมพ์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.