สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

นายพรรษกฤช ศุทธิเวทิน (จอร์จ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
คุณขวัญดาว ชิตนุรัตน์
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
คุณนิชา ละเอียดไพบูลย์
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
คุณพีรพัฒน์ วันลอง
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
คุณภูริทัติ บุญพร้อม
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
คุณวรุตน์ ศรีสัจจกุล
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
คุณศิริรัตน์ อยู่ดี
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017
คุณวัชรชัย อินทร์หา
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2017
นางสาวพรพรหม พรหมจรินทร์ (จ๋า)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายวีระพัฒน์ อ่างสุวรรณ์ (บี)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายจุฑาวัชร์ ปราบริปู (บิ๊ก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวพัชรินทร์ นิรวมรมย์ (พัช)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวพัชรี โคตรศรี (กุ้ง)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายชัยวัฒน์ ภักดีสุข (ซัน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวพิมพ์ภัสสินี สร้อยทอง (พิม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นาายอนันต์ พิมโภชน์ (ต่อ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายภานุพงศ์ วงษ์ไทย (เป็ก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวนัฎทลียา โทแหล่ง (นัท)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นายวรินทร นิลกษาปน์ (แก๊บ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017
นางสาวอารดา คำวงค์ (เน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2017

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.