สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

นางสาวอุทัยวรรณ ใครบุตร (ผึ้ง)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายโสภา สีสวย (เพชร)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวโสจกร คงจำเนียร (ปาย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวอรพรรณ รองแก้ว (เมย์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายณพล เอกวรสกุล (ตั้น)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายพลกฤต พรหมรักษ์ (ก๊อบ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายมานะ ทรงตะขบ (กั้ง)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวภัทรพร ห่อนบุญเหิม (นุ่น)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายจิรายุ เสรีจำเริญโรจน์ (ต้า)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายกอมารุดดีน หมัดหมัน (กอ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายทวีศักดิ์ งามพุทธแสน (ตั๊ก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายคณภัทร แพงพงา (ภัทร)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวศิริวรรณ ปรีพร (แนน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายชยุตม์ โกวิทยานันต์ (ภูมิ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายบุญญวัฒน์ นวลปาน (ไมเคิล)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายสตีเฟนวิลเลียม เจมส์ (หรั่ง)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายสุทัศน์ วงศ์ชัชวาลย์ (ทัช)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
ว่าที่ ร.ต.ปิยภูมิ ทองแย้ม (อาร์ม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายนวศิริ นิลนพคุณ (แดน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวพัชรวิรัล ชื่นมุนีวงศ์ (บี)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.