สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

นายบรรณพจน์ ผลวิภาต (เฟรนด์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายรณกร ลีวรุฒม์ (คริส)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวอรนุช ธนูรัตน์พงศ์ (นุช)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวศิรดา ตั้งธนอำรุง (เจ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวจงรักษ์ จันทสนธิ์ (ตุ้ม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวจอมธิดา หวัง (จอม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวพัชราภรณ์ เพาะนาไร่ (เอม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายณัฐวุฒิ ภู่เรือง (แอ๊ป)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายภูมิเดช ประทีป (นิกกี้)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางมณฑาทิพย์ ผลเลขา (ลิน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวทิพวัลย์ ผลเลขา (ทิพย์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางโยษิตา ค็องเกอสเล์วฟ (โย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายวิทยา ตาสุยะ (ท็อป)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายอุดมศักดิ์ ดัชนี (โอ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายวรรณลภย์ เตมีศักดิ์ (เอ็ม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายชยุต เกียรติวรคุณ (เอก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายณัฐเอก ภมรกูล (ณัฐ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวเอื้อการย์ ตุนาวา (ตันหยง)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายมนสิทธิ์ ธนหิรัญโรจน์ (แบงค์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายวีรยุทธ ลองจำนงค์ (พอย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.