สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนครัววันดี / นายกสมาคมผู้ประกอบการเอสเอ็ม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต การธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญามหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ Nova Southeastern University รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญามหาบัณฑิต การจัดการข้อมูลเทคโนโลยี Nova Southeastern University รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการข้อมูลเทคโนโลยี Nova Southeastern University รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
2529 – 2532 พนักงานฝ่ายตรวจสอบธนาคารไทยทนุ สำนักงานใหญ่
2541 – 2542 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายข้อมูลเครือข่ายองค์กรบริษัท Nynex Science & Technology Asia, a Bell Atlantic Company ประเทศไทย
2542 – 2547 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารข้อมูลด้านโทรคมนาคม
ฝ่ายที่ปรึกษาจัดการเครือข่าย ผู้จัดการฝ่ายพันธกิจสัมพันธและการค้าผ่าน Internet
ผู้จัดการฝ่ายบริการเสริมและข้อมูลด้านเครือข่าย บริษัท Ericsson (Thailand) Ltd., ประเทศไทย
2547 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายคิดค้นสินค้าและบริการ Product Innovation
ผู้อำนวยการฝ่าย System Architecture รองประธานฝ่ายธุรกิจใหม่และการลงทุน NEXT dtac
รองประธานฝ่ายส่งเสริมธุรกิจกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทโทเทิ่ลแอ๊กเซสคอมมิวนิเคชั่นจำกัด(มหาชน)
2552 – 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนครัววันดี
รับผิดชอบโครงการพิเศษและธุรกิจใหม่ โรงเรียนครัววันดี
ที่ปรึกษาโครงการด้าน Business Intelligence และกลยุทธทางธุรกิจ
บริษัทโทเทิ่ลแอ๊กเซสคอมมิวนิเคชั่นจำกัด(มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนครัววันดี
รับผิดชอบโครงการพิเศษและธุรกิจใหม่ โรงเรียนครัววันดี
นายกสมาคมสมาคมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจครัวไทย

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.