สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

อาจารย์วันดี ณ สงขลา

ประวัติอาจารย์วันดี ณ สงขลา ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสอน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2495 ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้
พ.ศ.2499 อนุปริญญา จากวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สาขาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ.2521 ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ จากสถาบันราชภัฎสวนดุสิต
พ.ศ.2540 วุฒิบัตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่รุ่นที่ 26 (Modern Marketing Management) ภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2499 - 2504 ครูตรี โรงเรียนการช่างสตรีสงขลา สอนวิชาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ.2504 - 2510 ครูโท วิทยาเขตโชติเวช สอนวิชาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ.2510 - 2525 อาจารย์เอก วิทยาเขตโชติเวช ตำแหน่งหัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ
พ.ศ.2525 - 2528 อาจารย์ 3 ระดับ 9 วิทยาเขตโชติเวช
พ.ศ.2528 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำด้านอาหารไทย โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงในพระบรมมหาราชวัง โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน เจ้าของและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนอาหาร “โรงเรียนครัววันดี” พ.ศ. 2553 ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจครัวไทย

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.