สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ผู้บริหารโรงเรียน

อาจารย์วันดี ณ สงขลา
อาจารย์วันดี ณ สงขลา จบการศึกษาอาชีวศึกษาจากโรงเรียนการช่าง สตรีพระนครใต้ด้านอาหารและโภชนาการ ระดับอนุปริญญาจากวิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพ และปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาคหกรรมศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นอกจากนี้ยังได้รับวุฒิบัตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่รุ่นที่ 26 (Modern Marketing Management) ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย
ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนครัววันดี นายกสมาคมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ปริญญาเอก ด้านระบบการบริหารจัดการ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ และ ปริญญาโทระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันรองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนอาหารครัววันดี  ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี  นายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจครัวไทย
 

 

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.