สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ผลงานและความสำเร็จของโรงเรียน

  • ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนครัววันดี ได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน อนุมัติให้เป็น “สถานทดสอบ ฝีมือครัววันดี” เพื่อจัดการทดสอบฝีมือแรงงาน ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
  • ปี พ.ศ. 2551 ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ คือสถาบันอาหาร (National Food Institute) ให้จัดฝึกอบรมโครงการ “ฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการผู้ปรุงอาหารไทยเพื่อประกอบธุรกิจ” รุ่นที่ 1/2551 ในเดือนมกราคม และ รุ่น 2 ในเดือนพฤษภาคม
  • ปี 2552 ได้รับความไว้วางใจจากทางภาครัฐโดยกระทรวงแรงงาน ให้จัดอบรมอาชีพผู้ประกอบ อาหารไทยในโครงการ “ต้นกล้าอาชีพ”
  • ปี 2552 ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการส่งออก นำพ่อครัวจากสาธารณรัฐเช็กจำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมสาธิตการ ปรุงอาหารไทยเมื่อเดือนกันยายน
  • ปี 2553 ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
  • ปี 2553 ได้รับมอบหมายให้เป็น “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเลขที่ กทม 008/2553
  • ปี 2553 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ให้จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารและค้าปลีกหรือ GO SMEs หลักสูตรธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก
  • ปี 2554 ได้รับมอบหมายจากสมาคมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจครัวไทย (ASC) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(สสว.) อบรมและประกวดสุดยอดร้านอาหารไทยจากร้านอาหาร 100 ร้าน ได้รับการคัดเลือกให้เหลือ 5 ร้านอาหารไทย ดีเด่น โดยได้รับโล่จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ชื่อ “ร้านนี้ถูกใจ สสว.”

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.